attends the ceremony honoring Sofia Vergara with a Star on The Hollywood Walk of Fame held on May 7, 2015 in Hollywood, California.

ވަރިވީ މުސްކުޅި މަންމައަކަށްވާން ބޭނުން ނުވާތީ

ވަރިވީ މުސްކުޅި މަންމައަކަށްވާން ބޭނުން ނުވާތީ

އެމެރިކާގެ އެކްޓަރު، ޖޯ މަންގަނިއެލޯ ކައިރިން ވަރިވާން ޖެހުނީ މުސްކުޅި އުމުރުގައި މަންމައަކަށްވާން ބޭނުން ނުވާތީ ކަމަށް  އެމެރިކާ/ކެނެޑާގެ މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް، ސޯފިއާ ވަގޭރާ ބުނެފިއެވެ.

ސޯފިއާ ބުނީ އޭނާގެ އުމުރުން މިހާރު 51 އަހަރު ކަމަށާއި، އެހެންވެ އެ އުމުރުގައި ދަރިޔަކު ހޯދުމަކީ އެ ދަރިފުޅަށްވެސް ވެވޭ ބޭއިންސާފެއް ކަމަށެވެ. ސޯފިއާ ބުނީ އޭނާ މުސްކުޅި ނަމަވެސް ކުރީގެ ފިރިމީހާ ޖޯއަކީ އަދިވެސް ޒުވާނެއް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ޖޯ ދަރިޔަކު ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ސޯފިއާގެ ފުރަތަމަ ކައިވެންޏަށް ފިރިހެން ކުއްޖަކު ހުރެއެވެ. އޭނާއަށް އެ ދަރިފުޅު ލިބުނީ އުމުރުން 19 އަހަރުގައެވެ. އެހެންވެ

"އެ ކުއްޖާއަށް މިހާރު 32 އަހަރު. އަހަރެން މިހާރު މި ހުރީ މާމައަކަށް ވާން ތައްޔާރަށް، އަނެއްކާވެސް މަންމައަކަށް ވާކަށް ނޫން" ސޯފިއާ ބުންޏެވެ.

ހިޔާލުފާޅު ކުރައްވާ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *